TERE TULEMAST ARHITEKT SIQ

ARHITEKT SiQ

ARHITEKTUUR ON SEOTUD AJASTULE OMASE KULTUURI JA KUNSTIGA. KINDLASTI TULEB ARVESTADA KA KONSTRUKTSIOONITÜÜBIGA JA EHITUSMATERJALIDEGA, MIDA SOOVITAKSE KASUTADA. ALATI TULEB ARVESTADA KA OTSTARBEKESKUSEGA. OLULINE ON TELLIJA ETTEKUJUTUS VALMINUD HOONEST. KINDLASTI PEAKS VALMINUD HOONE MÕJUMA TELLIJALE EMOTSIONAALSELT HÄSTI, ANDMA TALLE JÕUDU JA TEGEMA RÕÕMU.

MIDA ME TEEME

ERAMU PROJEKTID

VÄIKESED, KESKMISED, SUUREMAHULISED ERAMUD, SUVILAD, PALKMAJAD, SAMUTI RIDAELAMUD, KORTERMAJAD.

ABIHOONE PROJEKTID

SAUNAMAJAD, AIAMAJAD, GRILLIMISMAJAD, GARAAŽID, KUURID, LASTE MÄNGUMAJAD JM.

MEIE PROTSESSID

  • 1. SAMM
  • 2. SAMM
  • 3. SAMM

TELLIJA AVALDAB OMA NÄGEMUSE TULEVASE PROJEKTI KOHTA

SELGITAMINE – KAS ON TEGEMIST UUSEHITUSE, JUURDEEHITUSE VÕI ÜMBEREHITUSEGA.

TELLIJA ESITAB TAOTLUSED KOHALIKULE OMAVALITSUSELE SEOSES TELLITAVA PROJEKTIGA. VÕTAB KINNITUSED.

PROJEKTI STAADIUMID: ESKIIS, EELPROJEKTI JA PÕHIPROJEKTI KOOSTAMINE. KÕIK NEED PROJEKTID ESITATAKSE VISUAALSELT 3D VAATES.