ERAMU PROJEKTID

VÄIKESED, KESKMISED, SUUREMAHULISED ERAMUD, SUVILAD, PALKMAJAD, SAMUTI RIDAELAMUD, KORTERMAJAD.

ERINEV KORRUSTE ARV, KATUSE TÜÜBID (VIILKATUS, LAMEKATUS JM.)
VÄLISSEINTE MATERJAL (KIVI, PUIT, KROHVITUD JM.)
SOOVID USTE JA AKENTE OSAS.

NB! TÄPSEMAD 3D PROJEKTID TEEN TEIE SOOVIDELE VASTAVALT.

SUVILA
KAHEKORDNE LAMEKATUSEGA ERAMU
KAHEKORDNE VIILKATUSEGA ERAMU
ÜHEKORDNE VIILKATUSEGA ERAMU
ÄRKLIKORRUSEGA ERAMU
ERITASANDILINE LAMEKATUSEGA ERAMU
KAHEKORDNE ERINEVATE TASAPINDADEGA ERAMU
ERINEVAD MOODSAD STIILID ERAMUTEL
PALKMAJA
ERINEVAD KATUSE TASANDID ERAMUTEL